„Istnieją dwa rodzaje fotografów: tacy, którzy komponują zdjęcia, i tacy, którzy je robią. Pierwsi pracują w pracowniach, dla drugich świat jest pracownią. I dla tych nie istnieje zwyczajność, każda rzecz w ich życiu może być źródłem inspiracji.” - Ernst Haas

 Jestem osobą należącą do tego drugiego rodzaju fotografów. ;) 

7 lat pasji. Ponad 300 sesji. Prawie 250 referencji.